Ustvarjanje razporejene naloge v sistemu Windows 10

Če v Microsoft Windows 10 pogosto uporabljate določene programe in se naveličate odpiranja po zaustavitvi ali ponovnem zagonu, lahko ustvarite načrtovano nalogo, ki se zaganja ob zagonu.

Možnost 1 - iz uporabniškega vmesnika

 1. Z “ Windows tipko+R ” odprete zagon in vnesite “taskschd.msc ”. To bo odprlo razporejevalnik opravil.
 2. Na plošči z akcijami lahko izberete, ali želite ustvariti zadnjo nalogo ali ustvariti opravilo. Kliknite » Ustvari opravilo «.
 3. Pojavil se bo zaslon » Ustvari opravilo «. Izberite zavihek » Splošno «
  • V polju » Ime « dodelite nalogu ime. Primer: » Naloga Outlook «.
  • V polju » Opis « lahko tukaj opišete, za kaj je naloga in kaj bo naredila.
  • Zadnji del je » Varnostne možnosti «, tukaj lahko nastavite, kdo lahko zažene to nalogo in če ima naloga pravico do administratorja.
 4. Izberite zavihek » Triggers «.
 5. Izberite » Novo… «.
 6. Pojavilo se bo okno » New Trigger «, kjer lahko nastavite, kdaj se bo naloga začela.
  • Izberite, kdaj želite, da se naloga zažene v spustnem meniju » Začni opravilo «.
  • Po želji spremenite območje » Nastavitve «.
  • V polju » Napredne nastavitve « se lahko odločite, da zamudite nalogo, ponovite nalogo, zaustavite nalogo, aktivirate in potečejo.
  • Privzeto je omogočeno » Omogočeno «.
 7. Izberite » OK «.
 8. Izberite zavihek » Dejanja « in izberite » Novo «.
 9. Odpre se okno » Novo dejanje «.
 10. V spustnem meniju » Akcija « je privzeto nastavljeno » Zaženi program «. Po želji ga spremenite.
 11. Izberite “ Browse… ” poleg polja “ Program / script
 12. Poiščite program, za katerega želite načrtovati nalogo.
 13. Izberite » OK «.
 14. Pojdite na zavihek » Pogoji «.
 15. Če želite, jih lahko spremenite, vendar priporočam, da te nastavitve nastavite kot privzete.
 16. Izberite zavihek » Nastavitve «. Te lahko spremenite, če želite, vendar vam priporočam, da jih pustite sami.
 17. Izberite » OK «.

Uspešno ste nastavili načrtovano nalogo!


Možnost 2 - iz ukazne vrstice

Razporejene naloge lahko dodate iz ukazne vrstice, če jih želite vključiti v skript s pomočjo ukaza » schtasks « skupaj s parametri, ki jim bodo povedali, kdaj načrtovati nalogo.

Na primer, če bi želel zagnati »notepad.exe« vsako sredo ob 13:00, bi lahko uporabil naslednji ukaz:

schtasks / create / tn OpenNotepad / tr notepad.exe / sc tedensko / d s.

SCHTASKS / Ustvari [/ S sistem [/ U uporabniško ime [/ P [geslo]]]] [RU uporabniško ime [/ RP geslo]] / SC urnik [/ modifikator MO] [/ D dan] [/ M mesecev] [/ I idletime] / TN taskname / TR taskrun [/ ST starttime] [/ RI interval] [/ ET endtime [/ K] [/ XML xmlfile] [/ V1]] [/ SD startdate] [/ ED enddate] [/ IT | / NP] [/ Z] [/ F] [/ HRESULT] [/?]

Seznam parametrov:

 • / S sistem Določa oddaljeni sistem, s katerim se želite povezati. Če izpustite sistemski parameter, je privzet lokalni sistem.
 • / U username Določa uporabniški kontekst, v katerem naj se izvede SchTasks.exe.
 • / P [geslo] Določa geslo za dani uporabniški kontekst. Če je izpuščen, zahteva vnos vnosa.
 • / RU username Določa uporabniški račun »run as« (uporabniški kontekst), pod katerim se opravilo izvaja. Za sistemski račun veljajo veljavne vrednosti “”, “NT AUTHORITY SYSTEM” ali “SYSTEM”. Za naloge v2 so na voljo tudi »NT AUTHORITY LOCALSERVICE« in »NT AUTHORITY - NETWORKSERVICE«, kot tudi znani SID za vse tri.
 • / RP [password] Določa geslo za uporabnika »run as«. Če želite pozvati geslo, mora biti vrednost »*« ali nič. To geslo zanemarja sistemski račun. Mora biti kombinirana s stikalom / RU ali / XML.
 • / SC urnik Določa frekvenco urnika. Veljavni razporedi ur: MINUTE, ČASOVNO, DNEVNO, TEDENSKO, MESEČNO, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
 • / MO modifikator Izboljša vrsto urnika, da se omogoči boljši nadzor nad ponovitvijo razporeda. Veljavne vrednosti so navedene v razdelku »Spremembe« spodaj.
 • / D dni Določa dan v tednu za izvajanje naloge. Veljavne vrednosti: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN in za MESEČNE razporede od 1 do 31 (dnevi v mesecu). Nadomestni znak "*" označuje vse dni.
 • / M months Določa mesec (e) v letu. Privzeto velja za prvi dan v mesecu. Veljavne vrednosti: JAN, FEB, MAR, APR, MAJ, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC. Nadomestni znak “*” označuje vse mesece.
 • / I idletime Podaja količino časa mirovanja za čakanje, preden se izvede načrtovana ONIDLE naloga. Veljavno območje: 1 - 999 minut.
 • / TN taskname Podaja niz v obliki imena poti, ki enolično identificira to načrtovano nalogo.
 • / TR taskrun Podaja pot in ime datoteke programa, ki se bo izvajal ob načrtovanem času.

  Primer: C: okna system32 calc.exe

 • / ST starttime Določa čas začetka izvajanja naloge. Oblika časa je HH: mm (24-urni čas), na primer 14:30 za 14:30. Privzeto velja trenutni čas, če / ST ni podana. Ta možnost je potrebna z / SC ONCE.
 • / RI interval Določa interval ponavljanja v minutah. To ne velja za vrste ur: MINUTE, HOURLY, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Veljavno območje: 1 - 599940 minut. Če sta določeni / ET ali / DU, je privzeta vrednost 10 minut.
 • / ET endtime Določa končni čas za izvedbo naloge. Oblika časa je HH: mm (24-urni čas), na primer, 14:50 za 14:50. To ne velja za vrste ur: ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
 • / DU duration Določa trajanje izvajanja naloge. Oblika časa je HH: mm. To ne velja za / ET in za vrste ur: ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Za naloge / V1, če je podana / RI, trajanje privzeto traja 1 uro.
 • / K Konča nalogo ob času ali času trajanja. To ne velja za vrste ur: ONSTART,

  ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Določiti je treba bodisi / ET ali / DU.

 • / SD startdate Podaja prvi datum izvajanja naloge. Format je mm / dd / llll. Privzeto je trenutno

  datum. To ne velja za vrste ur: ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

 • / ED enddate Podaja zadnji datum, ko naj se opravilo izvaja. Format je mm / dd / llll. To ne velja za vrste ur: ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
 • / EC ChannelName Podaja kanal dogodkov za sprožilce OnEvent.
 • / IT Omogoča interaktivno izvajanje naloge samo, če je uporabnik / RU trenutno prijavljen v času izvajanja opravila.

  Ta naloga se izvaja samo, če je uporabnik prijavljen.

 • / NP Geslo ni shranjeno. Naloga se ne izvaja interaktivno kot dani uporabnik. Na voljo so samo lokalni viri.
 • / Z Označi nalogo za brisanje po končnem poteku.
 • / XML xmlfile Ustvari opravilo iz opravila XML, podanega v datoteki. Lahko se kombinira s / RU in / RP stikali, ali samo z / RP, ko XML naloga že vsebuje glavnico.
 • / V1 Ustvari opravilo, ki je vidno za platforme pred Vista. Ni združljivo z / XML.
 • / F Ustvarja nalogo in preprečuje opozorila, če podana naloga že obstaja.
 • / RL Level Nastavi raven teka za opravilo. Veljavne vrednosti so omejene in najvišje. Privzeta vrednost je LIMITED.
 • / DELAY delaytime Določa čas čakanja za odložitev izvajanja naloge po sprožitvi sprožilca. Oblika časa je mmmm: ss. Ta možnost velja samo za vrste ur ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.
 • / HRESULT Za boljšo diagnosticiranje bo izhodna koda procesa v HRESULT formatu.
 • /? Prikaže to sporočilo pomoči.

Modifikatorji: Veljavne vrednosti za / MO preklop na vrsto urnika:

MINUTA: 1 - 1439 minut.

ČASOVNO: 1 - 23 ur.

DNEVNO: 1 - 365 dni.

TEDEN: tedni 1 - 52.

ONCE: Brez modifikatorjev.

ONSTART: Ni modifikatorjev.

ONLOGON: Ni modifikatorjev.

ONIDLE: Ni modifikatorjev.

MESEČNO: 1 - 12 ali

Prvi, drugi, tretji, četrti, zadnji, zadnji.