Google Pixel 3: Omogoči ali onemogoči samopopravke

Tired of vaš Google Pixel 3 pametni popraviti vse, kar tip? S temi koraki lahko omogočite ali onemogočite to funkcijo.

  1. Na začetnem zaslonu pomaknite aplikacije navzgor in odprite » Nastavitve «.
  2. Izberite » Sistem «.
  3. Izberite » Jeziki in vnos «.
  4. Izberite » Virtualna tipkovnica «.
  5. Izberite tipkovnico, ki jo uporabljate. Privzeto naj bo » Google tipkovnica «.
  6. Izberite » Popravek besedila «.
  7. Po želji obrnite » Auto-correction « na » On « ali » Off «. Ta nastavitev nadzoruje, ali je beseda popravljena ali ne, ko vnesete presledek ali ločila.

Poleg tega lahko po želji vklopite ali izklopite nastavitve » Samodejne velike začetnice « in druge nastavitve za popravljanje besedila.