Napaka: »Uporabniškega uporabniškega imena (SessionId = 2) ni bilo mogoče odjaviti. Dostop je zavrnjen."

Uporabniki operacijskih sistemov Microsoft Windows 10, 8, 7 ali Vista lahko prejmejo napako, ko se poskusijo odjaviti z upraviteljem opravil. To težavo lahko odpravite tako, da rešite to težavo.

Uporabniškega uporabniškega imena (SessionId = 2) ni bilo mogoče odjaviti. Dostop je zavrnjen.

  1. Z desno tipko miške kliknite prazno območje v opravilni vrstici in izberite » Upravitelj opravil «, da odprete okno Upravitelja opravil .
  2. Izberite zavihek » Procesi «
  3. Izberite » Prikaži procese vseh uporabnikov «.
  4. Ko ste pozvani, vnesite skrbniško geslo.
  5. Upravitelj opravil naj se zdaj izvaja v načinu skrbnika. Zdaj lahko preklopite na zavihek » Uporabniki « in se odjavite od uporabnika.

V nekaterih primerih ta proces ne bo deloval. V tem primeru se boste morda morali prijaviti z drugim računom, ki ima skrbniške pravice.