iPhone 6: Namestite ali odstranite kartico SIM

Zdelo se mi je, da je težko za nekatere ljudi, da bi našli, če je režo za kartico SIM na iPhone 6. Torej sem mislil, da bi to tutorial za pomoč pri namestitvi ali odstranitvi kartice SIM v napravi.

Izmet SIM kartice

  1. Izklopite iPhone s pritiskom in držanjem gumba » Sleep / Wake «, dokler se ne prikaže stikalo » Slide to Power Off «, nato pa potegnite stikalo od leve proti desni.
  2. Ko je naprava postavljena na zaslon, poiščite pladenj za kartico SIM na desni strani naprave.
  3. Vstavite konec sponke za papir v luknjo za izmet kartice SIM. Pladenj SIM naj se izvrže.

  4. Kartico SIM odstranite iz pladnja za kartico SIM.

Vstavljanje kartice SIM

  1. Izklopite iPhone s pritiskom in držanjem gumba » Sleep / Wake «, dokler se ne prikaže stikalo » Slide to Power Off «, nato pa potegnite stikalo od leve proti desni.
  2. Kartico SIM vstavite v pladenj za kartico SIM.
  3. Nežno potisnite pladenj obrnjen navzgor v režo za kartico SIM, dokler ga ne zaslišite.